Graag nodigen we alle Hasselaren uit op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 19 januari om 20u00 in de 'Entourage', Persoonstraat 40 in Hasselt

Samen geven we Hasselt terug smaak!

Hasselt is “hot” om te studeren, te shoppen en te ondernemen. Willen we dit ook
zo houden dan is het belangrijk om de bevolking te betrekken bij wat reilt en zeilt in onze stad.
Open VLD wil hiervoor actief werk maken van betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en een gevoel van samenhorigheid.

onze voorstellen voor een veilige stad

 1. Meer camerabewaking Het veiligheidsgevoel verhogen we met meer camera’s die toezicht houden. Ook de passerellen, tunnels en afgelegen fietspaden voorzien we van camera’s. De stationsbuurt wordt extra verlicht en dit tot in de donkerste hoeken.
 2. Lokale zitdagen voor de wijkdiensten De wijkwerking van de politiediensten versterken we met vaste zitdagen. Via online-chat kan er contact genomen worden met de wijkpolitie.
 3. Slimme camera’s tegen inbraken De inbraakcijfers blijven maar stijgen. Dit kan niet meer blijven duren. Op elke invalsweg van Hasselt willen we camera’s met nummerplaatherkenning én controle van de inkomende beelden.
 4. Persoonlijke opvolging van overlastplegers Overlastplegers moeten kordaat worden aangepakt! Een speciaal opgerichte taskforce van politie, hulpverleners en buurtwerkers brengt deze mensen in kaart en voorziet in aangepaste begeleiding.
 5. DRUGPREVENTIE BIJ JONGEREN Drugpreventie bij jongeren hoort te draaien rond sensibilisering en het beter informeren van jongeren over de gevolgen van druggebruik. Dit zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

5 voorstellen voor een stad met inspraak

 1. Het burger halfuur en live streaming gemeenteraad. Elke Hasselaar of vereniging die 50 hand- tekeningen verzamelt kan gebruik maken van het burgerhalfuurtje op de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt in de toekomst live gestreamd, zo kan iedereen meekijken.
 2. Creatie van woongebieden met inspraak. Woongebieden met eigen overlegmomenten en bevoegdheden worden ingevoerd. Dit beleid op wijkniveau moedigt participatie bij jongeren en ouderen aan.
 3. Een burgerbegroting per woongebied. Deze woongebieden ontvangen een wijkbudget dat kan ingezet worden bij bv infrastructuurwerken. Wijkprojecten kunnen gerealiseerd worden na grondig overleg/debat met de administratie en het beleid.
 4. Betrokkenheid bij iedere stap van een veranderingsproces. Open VLD Hasselt wenst meer overleg tussen het stadsbestuur en de inwoners tijdens de voorbereiding en afhandeling van een veranderings-of stadsproject.
 5. Eén contactpunt voor vragen van inwoners. Voorstel tot invoering van één centraal contactpunt voor inwoners, met het engagement dat men binnen de week een antwoord krijgt. Beleidsdocumenten worden online ter beschikking gesteld. Dit bevordert de transparantie van beleidskeuzes.

5 ideeën voor meer en beter ondernemerschap in Hasselt:

 1. Hasselt centraal in nieuwe kennisregio. De stad organiseert ondernemerswedstrijden voor jong ondernemerstalent en zet in op interregionale en internationale samenwerking. Zo positioneert Hasselt zich als kennisregio.
 2. Meer samenwerking tussen overheid, privé en onderwijs. De stad stimuleert zomerstages en Erasmus-uitwisselingen. Ze brengt stagiairs actief in contact met bedrijfsleiders. Jongeren begeleiden we zo naar werk.
 3. Gerichte aantrekking van nieuwe bedrijven. De stad maakt werk van een lobby- en aanwervings-strategie voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit creëert tewerkstelling.
 4. Een kweekvijver van starters. Via het kmo-loket verbindt de stad ondernemers en middelen. Ze zet starters in de kijker en begeleidt hen actief. Hasselt maken we the place to be voor jong ondernemend talent.
 5. Actiever handels- en horecacentrum. De stad zet meer acties en evenementen op voor een actiever centrum. Hiervoor verbetert ze de samenwerking tussen winkeliers, handelsverenigingen, sponsors en organisatoren. Ze helpt handelaars bij digitalisering en ontwikkelt een Hasselt-app om winkels in kaart te brengen

4 ideeën voor vlotter verkeer:

 1. GRATIS PARKINGS EN PENDELBUSSEN. Maak gratis parkings buiten de Grote Ring en voorzie van daaruit gratis belbussen naar het centrum ook na 18 uur.
 2. GELIJK INZETTEN OP IEDERE VERVOERSVORM. Laat elektrische auto’s ook op de busbanen rijden en investeer tegelijk in een betere fietsinfrastructuur.
 3. KOSTENLOOS KORTPARKEREN IN HET CENTRUM. 30 minuten parkeren? Dat mag voortaan gratis in de binnenstad. Tussen 12 en 14 u. parkeer je er ook gratis. Zo ondersteunen we de middenstand.
 4. MILIEUVRIENDELIJKE STAD. Maak Hasselt pionier in ecologische mobiliteit. Dat betekent: een lage-emissiezone binnen de Kleine Ring én veel meer elektrische laadpalen.

Reageer via onderstaand formulier


captcha

www.openvldhasselt.be